Kirketjener

                             

Mette Herskind

20 84 08 26

mh@km.dk

 

Mette kontaktes ved valg af gravsted, spørgsmål om afregning og administration af gravsteder, kirkepyntning o.a. praktiske spørgsmål ved kirkelige handlinger, samt leje af menighedslokaler til samvær efter bisættelser og begravelser.

Når Mette har ferie, henvises spørgsmål vedr. kirkegården til ledende graver 
Tina Albrechtsen Mob. tlf.: 30 31 89 83
 

                              

 
  
 

Organist 

Finn Hegelund Nielsen

27 44 96 02 / 48 18 13 25

finnhegelund@hotmail.com                                    

 

Kirkesanger 

Verner Kruse Petersen

23 44 40 85

v.k@petersen.mail.dk                                             

 

 

Gravere

 

Ledende graver

Tina Albrechtsen

Mob. tlf.: 30 31 89 83

E-mail: tinal@km.dk

 

Korleder Rytmisk voksenkor 

Stine Kobbersmed

 28744475 / stindenfine@hotmail.com