Covid-19

På nuværende tidspunkt må vi være 30 personer i kirkerne ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Da virus spredes ved fællessang, kan vi være flere, når vi ikke synger sammen. Nærmere bestemt 70 personer i Alsønderup og 60 i Tjæreby kirke. 

Om vi synger eller ej afgøres af arrangementets art. Vi beder jer til enhver tid følge personalets retningslinjer, vi gør alt hvad vi kan for at beskytte alle, der kommer i kirken mod virus og samtidig holde kirken åben.

Er der spørgsmål henviser vi til kirketjeneren Mette Herskind på mh@km.dk eller sognepræsten Anja Reiff på awr@km.dk

Opdateret 24. august 2020

 

Attester og navneændringer

Diverse henvendelser vedrørende navneændringer, attester mm. modtages af det fælles kirkekontor i Hillerød.

Medbring billedlegitimation

Frederiksværksgaderet 24. august 2020e 39B

3400 Hillerød
70 23 03 93 /   hpfk@km.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 9-12.30
Torsdag tillige kl. 16-18

 

Fødsel 

En fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.

Er forældrene ikke gift afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Dåb

Skal barnet døbes henvender man sig til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben skal foregå. Lørdagsdåb tilbydes fire gange årligt, se gudstjenestekalenderen for datoer.

Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til en samtale. Her skal præsten bruge navn og adresse på 2-6 faddere (inkl. den der bærer barnet). Faddere skal være døbte og over konfirmationsalder.

En man ikke døbt som lille kan blive døbt som større barn, ung eller voksen.

Læs mere om dåb i Tjæreby og Alsønderup her:

Infoskrivelse Dåb.pdf   Tekster Dåbsritualet.pdf

 

Lørdagsdåb

afholdes i alt fire gange årligt.

Tidspunktet er kl. 11. Dåben kan afholdes i Tjæreby eller Alsønderup dette fastlægges under hensyntagen til jeres ønsker. Træf aftale med præsten om lørdagsdåb senest en måned før.

Datoerne ses under "særlige gudstjenester og arrangementer" på forsiden af hjemmesiden

 

Navngivning 

Navngivning foregår på kirkekontoret. Der udfyldes en blanket som man finder på www.personregistrering.dk eller får udleveret på kirkekontoret.

Vielse / bryllup 

Vielse aftales med præsten.

Ægteskabserklæring udfyldes på borger.dk. Når jeres ansøgning er godkendt modtager I en prøvelsesattst i jeres e-boks. Denne må ikke være ældre end 4 måneder (på vielsesdagen). Attesten afleveres til kirkekontoret Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød i god tid inden vielsen. Ligeledes oplyses kirkekontoret om navn og adresse på to vidner.

Ansøgning om navneændring foretages ligeledes på borger.dk.

Brudeparret og præsten mødes ca. 2 uger før vielsen til en samtale, hvor der aftales salmer mv.

Pyntning af kirken og evt. andre praktiske ting aftales med kirketjeneren. Der må gerne kastes med ris uden for kirken.

Begravelse og bisættelse 

Ved dødsfald aftales begravelse eller bisættelse med præst, begravelsesforretning og kirketjener.

Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.

Mindesamvær

Smedens Hus ved Alsønderup kirke og konfirmandstuen ved Tjæreby kirke kan lejes til mindesamvær efter en bisættelse eller begravelse i en af vore kirker. Lokalet lejes gennem kirketjeneren og afregnes sammen med udgifterne til gravsted mv. Der er plads til ca. 60 personer i Smedens Hus og ca. 40 personer i konfirmandstuen. Priser: Leje 1000 kr., efterfølgende rengøring 300 kr. pr. time. Kontakt kirketjeneren for flere informationer.

Vi har et godt samarbejde med Tina Krog fra firmaet Det gode farvel. Tina sørger gerne for en let anretning efter den kirkelige handling. Det kan fx være sandwich, øl/vand/vin, kaffe/te og kringle. Forplejning aftales og afregnes direkte med Tina Krog på tlf. 31336080 eller tina@krogscatering.dk

Samtale med præsten 

Ønsker man samtale med præsten er man altid velkommen til at henvende sig, præsten kommer gerne på besøg i hjemmet, hvis det ønskes.

Præsten har tavshedspligt.